Haşere ve Kemirgen Dünyasının Bilinmeyen Gerçekleri

> Veba basisi taşıyıcısı olan pireler,tüm dünya savaşlarından daha fazla insan ölmüştür.

> Pireler,14.Yüzyılda Avrupa nüfusunun 1/3'ünü öldürerek,dünya tarihini değiştirmişlerdir.

> Dünya sağlık teşkilatı verilerine göre,fareler her yıl 20 milyon insanı besleyecek kadar gıdaya zarar vermekte.

>  Bilinen tüm cannlıların %75'i böceklerdir.

 

 

 

 

 

> Göreceli olarak,75 kg. ağırlığında bir yetişkinde karıncanın gücü olsa idi,4 ton kaldırabilirdi.

> Hamam böcekleri 350 milyon yıldan beri yaşamaktadırlar.

> Bir dişi hamam böceği yılda 10 milyondan fazla yavru üretir.

> Bir köstebek her 12 saniyede yaklaşık 20 cm.'lik tünel kazabilir.

> Oratalama ömürleri 15 yıl olan termitlerin kraliçeleri 50 yıl yaşayabilir.

> Böcek türleri tüm hayvan türlerinden 5 kat daha fazladır.

> Bir hamam böceği açlığa 45 gün,susuzluğa ise 15 gün dayanabilir.

 

 

A n a s a y f a   |   H a k k ı m ı z d a   |   Ü r ü n l e r i m i z   |   F a a l i y e t l e r   |   R e f e r a n s l a r   |   İ l e t i ş i m |   F a y d a l ı  B i l g i l e r
Adres. İhsaniye Mah. Tuna Cad. Şirin Sk. Serkent Sit. No.33/B Nilüfer/Bursa   Tel. 0 224 452 72 09   Faks. 0 224 247 61 55   GSM: 0 533 574 54 61
Fononline Internet Hizmetleri