Hizmetlerimizin Kapsamı ve Özellikleri

Yürüyen haşere mücadelesi ( fare , böcek vs.)
Uçan haşere mücadelesi (sinek;sivrisinek vs.)
Kuş kontrolü
Kelebek ve Güve mücadelesi
Fumigasyon uygulama ve danışmanlığı
Konularımızla ilgili HACCP, ISO danışmanlığı ve dokümantasyon çalışmaları
Temel hijyen eğitimi
Haşerelere karşı yalıtım (PVC şerit perdeler,Kapı altı fırçaları,Sineklik teller)
Elektronik sinek öldürücüler (EFK)

 

Haşere Mücadelesi Hizmet Kapsamı

1-Standart mücadele kapsamına giren zararlılar:
a - Ev sıçanı (Rattus rattus)
b - Sıçan (Rattus norvegicus)
c - Ev faresi (Mus domesticus)
d - Alman hamamböceği (Blattella germanica)
e - Oryantal hamamböceği (Blatta orientalis)
f - Amerikan hamamböceği (Periplaneta americana)
g -Cırcırböceği (Acheta domestica)

2- Sağlık veya Hijyen açısından bir tehlike oluşturdukları takdirde mücadele edilecek zararlılar:
a - Toprak zararlıları (Carabidae)
b - Kulağakaçan (Forficula auricularia)
c - Tahtakurdu (İsopoda)
d- Kırkayaklar (Diplopoda, Chilopoda)

 

Hizmetlerimizin Özellikleri

Sistem Kuruluşu:
Tecrübeli teknik personelimiz tarafından işletmenizin iç ve dış alanlarında haşere aktivitesi olan yada olma riski yüksek olan kritik noktalarda kemirgenler ve böceklere karşı gözlem ekipmanları (monitörler) yerleştirilerek sistem kuruluşu gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen bu işlemler ve yapılacak tüm mücadelenin dokümanları Özel Hizmet Rapor Dosyası hazırlanarak yetkililerinize teslim edilir.

Özel Hizmet Rapor Dosyasının İçeriği:
1 Acil durumlar, bilgi ve yardım için firmamıza ait kişilerin isim ve telefon numaraları.
2 Teknik sorumlularımızın almış olduğu sertifikaların örneği.
3 Monitör ve gözlem noktalarının,tiplerinin yazılı olduğu bir liste.
4 Monitör ve gözlem noktalarının,yerlerinin yazılı olduğu bir liste.
5 Monitör ve gözlem noktalarının,yerlerini gösterir bir kroki.
6 Kullanılan pestisitlerle ilgili detayların bulunduğu Pestisit Kullanma Kartı.
7 Bütün rodentisit ve insektisitlerin listelendiği Teknik Bilgi Formu.
8 Uygulama raporları (teknik kişilerce hazırlanan raporlar) Bu raporlarda, yapılan her uygulamada neler yapıldığı detaylı bir şekilde anlatılır. Ana başlıklarıyla; İstila, hijyenik gereksinimler; depolama koşulları, yalıtım ve izolasyon gereksinimleri ve diğer önemli konularda karşılıklı alınması gereken önlemler bildirilir.
9 Teknik denetleme raporu.( Bir üst teknik sorumlu tarafından hazırlanan detaylı rapor)
10 Kullanılan bütün kimyasalların sağlık ve güvenlik bilgileri.

 

 

Hizmetlerimizin Kapsamı ve Özellikleri

Karıncalar Amerika'nın en çabuk çoğalan zararlı böceklerindendir. Toplum içindeki işyerleri bazı zamanalar bunlarla uğraşmak zorunda kalmışlardır. Bazı karıncalar bakteri taşıyabilir ve gıda kaynaklarını pisletirken bazıları da ahşaplara zarar verip çok acı verebilen ısırıklara neden olabilirler. Hatta karıncaların bilgisayarların içine yuva yapıp makinalara zarar verdikleri bilinmektedir.

Haşereler

Hamam böcekleri böcek dünyasının yaşayan dinazorlarıdır. Hayatta kalabilme becerileri dünya üzerindeki bütün canlılardan çok daha üstündür. İşyerleri sahipleri bu zararlı böceklerden diğer türlere göre daha çok korkarlar. işyerinizde hamamböceği gören bir müşteri bunu diğer insanlara anlatmaya eğilimlidir.Bu arada siz o işyerlerinden biri olmayacaksınız

Uçan Haşereler

Sinekler işinizden daha fazlası için tehdit oluştururlar.Birkaç günde yüzlerce yumurta üreterek çok çabuk ürerler. Yumurtaların kırılması 12-24 saat gibi kısa bir zamanda gerçekleşir. Kurtçuklar hemen beslenmeye başlarlar.Sinekler çürüyen, hastalık dolu çöpleri, korumasız olan gıdalara ve yüzeylere taşıyarak gıdaları pisletirler. Salmonella, E. coli, Staph, zona hastalığına sebebiyet veren patojenik bakteriler aracılığıyla hastalık yayarlar.

Kemirgenler

Kemirgenler, sürekli kemirmeleri sonucu elektrikle ilgili yangınlar çıkarabilmeye eğilimli olduklarından şirket sahiplerinin kabuslarıdır. Kemirgenler Salmonellosis, çiçek, tifüs , Lymphocytic choriomenigitis vb. diğer hastalıkları yayabilirler. Ayrıca yiyebilecekleri yemeğin 100 katınıda bozabilirler. Her yıl kemirgenler, US de işyerlerine milyonlarca dolarlık zarar vermektedirler.

Örümcekler ve Akrepler

Örümcekler ve akrepler, hala birçok insanın içindeki korkuyu atamadığı zararlı böceklerdendir.Örümcekler etobur (diğer böceklerle beslenirler) hayvanlardır.Büyük sayıdaki örümcekler daha büyük zararlı böcek probleminin bir belirtisidir.Akrepler, acil tıbbi müdahale gerektiren ve ciddi hastalığa sebebiyet veren acıveren bir iğne batırırlar.Her iki tür de işyerinizdeki bir müşteri veya çalışanın karşılaştığı zaman sorumluluk riski ortaya çıkarır.

Özel zaralı böcekler

Stoklanmış ürünlerdeki zararlı hayvanlar, örneğin güveler, testere dişli tahıl böcekleri gibileri her yıl Amerika'nın gıda stok depolarında milyarlarca dolarlık hasara neden olmaktadır. Küçük şirketlerinde stok odaları bundan etkilenmez değildir. Bu zaralı böcekler tahıl ve hububat gibi yeni alınmış kuru gıdalarla dışarıdan içeri girerler. Stoklanmış ürünlerdeki zararlı hayvanlar özel zaralı böcekler kategorisine girerler ve ekstra mücadele gerektirir.

 

Rutin Ziyaretler:
Kurulan sistemin kontrolünün sağlanması,yenilenmesi ve yapılan mücadelenin etkinliğinin sağlanması amacıyla, İşletmeniz her ay 2 kez teknik personellerimiz tarafından ziyaret edilir. Bu ziyaretler esnasında tüm gözlem ekipmanları (monitörler) ve işletmelerin her bölgesi tamamen kontrol edilerek, yapılan ve yapılması gereken tüm işler detaylı bir şekilde raporlanır.

Takip Ziyaretleri:
Yapılan rutin ziyaretlerde tespit edilen ve uygulama yapılmış olan alanlarda sorunun bitirilip bitirilemediğinin anlaşılabilmesi amacıyla, teknik personel kemirgen sorunlarına karşı 5 gün sonra, böcek sorunu için ise 7-10 gün sonra yeni ziyaretlerde bulunarak problemi sürekli takip ederek sonlandırır.

Acil Çağrı:
İşletmenizde, teknik personelimizin olmadığı günlerde olabilecek ve acil müdahale gereken haşere aktiviteleri söz konusu olduğunda, merkezimize veya mobil telefonlu teknik personellerimizden birisine ulaşmanız halinde,en geç 6-12 saat içersinde aktiviteye karşı müdahale edilir.

Teknik Rapor:
İşletmenizde yapılan uygulamalar ve işletmenizin haşere ve kemirgen mücadelesi açısından durumu yılda en az iki defa incelenerek, ayrıntılı olarak rapor edilir.Bu rapor; aktivite, hijyen, yalıtım, depolama, sinek öldürücü birimler ve gözlem ekipmanları başlıkları altında detaylı olarak karşılıklı neler yapılması gerektiğini anlatan bir rapordur.


Yukarıda sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak verdiğimiz bilgiler doğrultusunda sorunlarınıza karşı düzenli, kesin ve kalıcı çözümler sağlamaktayız.
Sağlıklı bir yaşam doğrultusunda göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı firmamız adına teşekkürlerimizi sunar iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla...


A n a s a y f a   |   H a k k ı m ı z d a   |   Ü r ü n l e r i m i z   |   F a a l i y e t l e r   |   R e f e r a n s l a r   |   İ l e t i ş i m |   F a y d a l ı  B i l g i l e r
Adres. İhsaniye Mah. Tuna Cad. Şirin Sk. Serkent Sit. No.33/B Nilüfer/Bursa   Tel. 0 224 452 72 09   Faks. 0 224 247 61 55   GSM: 0 533 574 54 61
Fononline Internet Hizmetleri